VELKOMMEN TIL MIN SIDE. Her finder du både alle de informationer om mig, du eventuelt kunne stå og mangle. Dette er altså portfolio, hvor du kan finde mit CV og mine projekter, men hvis du har lyst, kan du også lære mere om min person.

Du finder nemlig også to blogs, der begge afspejler to essentielle sider af mig. Med bloggen “Inspiration” finder du forskellige æstetiske indgangsvinkler, der inspirerer mig i min hverdag. Det kan være ting, jeg selv oplever, men også hjemmesider, trends, restauranter, koncepter og alt muligt andet, jeg finder inspiration i. Herudover finder du også bloggen “Verden i perspektiv”, hvor jeg vil sætte forskellige samfundsrelaterede emner og nyheder i perspektiv. Jeg prøver altså så vidt muligt at holde mig nuanceret og se emnerne fra begge sider.

Det er altså de to sider – den æstetiske og den fordybende -, der karakteriserer min person, men også den person jeg er som projektleder: perspektiverende, fordybende og med flair for det æstetiske.

 

Så VELKOMMEN TIL MIN SIDE – og god fornøjelse.


Cecilie BørchWelcome to my website. Here you’ll find all the information you need to know about me. It’s a portfolio where you can find my CV and my projects but if you want to you can get to know me in another way as well.

You see, on this website you’ll also find two blogs which both reflect two essential sides of me. The blog “Inspiration” will show you the aesthetic side of me while the “Verden i perspektiv” (the world in perspective) will show you a rather different side where I’ll try to immerse in topics of relevance to society.

These two sides characterises me as a person as well as a project manager: perspectival, immersing and with aesthetic flair.

So here you are: welcome – and enjoy!